สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกาญจนบุรีเชิญชวนร่วมสนับสนุนกระเช้าของขวัญจากผลิตภัณฑ์ OTOP จังหวัดกาญจนบุรี มอบให้แก่กันในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563
ที่พัก

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกาญจนบุรีเชิญชวนร่วมสนับสนุนกระเช้าของขวัญจากผลิตภัณฑ์ OTOP จังหวัดกาญจนบุรี มอบให้แก่กันในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563


สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกาญจนบุรีเชิญชวนร่วมสนับสนุนกระเช้าของขวัญจากผลิตภัณฑ์ OTOP จังหวัดกาญจนบุรี มอบให้แก่กันในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563


นางสาวเบญจมาศ วงษ์สุวรรณ พัฒนาการจังหวัดกาญจนบุรี เปิดเผยว่า คณะรัฐมนตรี มีมติรณรงค์ให้ทุกภาคส่วนใช้ผลิตภัณฑ์ OTOP ผลิตภัณฑ์จากมูลนิธิโครงการหลวง และผลิตภัณฑ์จากมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพ ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ โดยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เพื่อเป็นของขวัญ หรือของที่ระลึกในเทศกาลปีใหม่ 2563 นี้


สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกาญจนบุรี ร่วมกับเครือข่าย OTOP ขอเชิญชวนหน่วยงานราชการ หน่วยงานทุกภาคส่วน และประชาชน สนับสนุนกระเช้าของขวัญจากผลิตภัณฑ์ OTOP จังหวัดกาญจนบุรี เพื่อมอบให้แก่กันในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563 โดยผู้ที่สนใจสามารถสั่งซื้อ/สั่งจองได้ที่ คุณจุรีพร เจริญสมบัติ ประธานเครือข่าย OTOP จังหวัดกาญจนบุรี โทร. 081 – 8207550 คุณจันทร์เพ็ญ อำพันพร โทร. 099 - 4989882

ภาพประกอบ