นายกเหล่ากาชาด พร้อมด้วย รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดกาญจนบุรี ลงพื้นที่มอบวัตถุดิบที่ใช้ในการประกอบอาหารให้แก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
สังคม

นายกเหล่ากาชาด พร้อมด้วย รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดกาญจนบุรี ลงพื้นที่มอบวัตถุดิบที่ใช้ในการประกอบอาหารให้แก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

นายกเหล่ากาชาด พร้อมด้วย รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดกาญจนบุรี ลงพื้นที่มอบวัตถุดิบที่ใช้ในการประกอบอาหารให้แก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)


วันนี้ (13พ.ค.2563) เวลา 16.00 น. นางรชยา ภูมิสวัสดิ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดกาญจนบุรี นางสาวกิตติยา จึงรุ่งเจริญกิจ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดกาญจนบุรี นายฑรัท เหลืองสอาด นายอำเภอท่าม่วง คณะกรรมการ/ที่ปรึกษา/สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดกาญจนบุรี


มอบข้าวสาร วัตถุดิบที่ใช้ในการประกอบอาหารให้แก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)


ตามโครงการครัวคนกาญจน์ต้านโควิด-19 ในพื้นที่หมู่ 2 ตำบลวังขนาย โดยผู้ใหญ่บ้านเเละผู้นำชุมชนเป็นผู้รับมอบ


พร้อมทั้งมอบแอลกอลฮอล์เจลให้กับรพ.สต.ศาลเจ้าโพรงไม้ โดยนายธีระชัย พนมชัยสว่าง ผอ.รพ.สต.ศาลเจ้าโพรงไม้ เป็นผู้รับมอบ


ขอบคุณข่าวภาพ : ปลัดศิรัณ