เทศบาลตำบลท่าม่วงจัดกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ. ศ. 2563
สังคม

เทศบาลตำบลท่าม่วงจัดกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ. ศ. 2563

เทศบาลตำบลท่าม่วงจัดกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ. ศ. 2563


วันที่ 21 พฤษภาคม พ. ศ. 2563 เวลา 8.30 น ณ บริเวณซุ้มเฉลิมพระเกียรติ ซอยถนนเทศบาล 11 (ซอยบ้านแขก) เทบาลตำบลท่าม่วง ได้รับเกียรติ จาก นายฑรัท เหลืองสะอาด นายอำเภอท่าม่วง เป็นประธานร่วมกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ. ศ. 2563


นำโดย นายพิสิษฐ์ กาญจนภิญพงศ์ นายกเทศมนตรีตำบลท่าม่วง พร้อมด้วย รองนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี เลขานุการนายกเทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาล รองปลัดเทศบาล ผู้อำนวยการกอง พนักงานเทศบาล หัวหน้างานป้องกัน ลูกจ้างและพนักงานจ้าง


ได้ร่วมจัดกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ. ศ. 2563 และกิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาส มหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ภายใต้ชื่อ “รวมใจไทย ปลูกต้นไม้เพื่อแผ่นดิน” สืบสานสู่ 100 ล้านต้นกิจกรรมดังกล่าวยังส่งผลให้เขตเทศบาลตำบลท่าม่วง และชุมชน มีพื้นที่สีเขียวเพิ่มขึ้นอีกด้วย