เปิดให้บริการ 1 มิถุนายนนี้ที่ เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ #MajorCineplex
สังคม

เปิดให้บริการ 1 มิถุนายนนี้ที่ เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ #MajorCineplex

เคาะแล้ว ผ่อนคลายระยะที่ 3 ปรับเวลาเคอร์ฟิวใหม่ 23.00 - 03.00 น. และโรงภาพยนตร์ โรงละคร เปิดได้ตามมาตรการเว้นระยะห่าง นวดไทยก็เปิดได้ แต่ห้ามนวดหน้า . แล้วเตรียมพบกันน้าา วันที่ 1 มิถุนายนนี้ที่ เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ #MajorCineplex #อยากดูหนังนึกถึงเมเจอร์ #ด้วยรักและป๊อปคอร์น????