จังหวัดกาญจนบุรี ชวนเที่ยว ถนนนั่งยองทองผาภูมิ
ท่องเที่ยว

จังหวัดกาญจนบุรี ชวนเที่ยว ถนนนั่งยองทองผาภูมิ

ชวนเที่ยว ถนนนั่งยองทองผาภูมิ


เทศบาลตำบลทองผาภูมิ ชวนเที่ยว “ถนนนั่งยองทองผาภูมิ” กิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวและอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่น ในเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ระหว่างวันที่ 29 ธ.ค. 62 - 1 ม.ค. 63 เวลา 06.00-20.00 น. บริเวณถนนบุษปวนิช (ซอยธรรมะ) ตลาดสดทองผาภูมิ อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี เพื่อนำเสนอเอกลักษณ์รูปแบบวิถีชีวิต และวัฒนธรรมของชาวบ้าน เชื่อมโยงกับการท่องเที่ยว ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจ เกิดการสร้างงาน และสร้างรายได้ให้แก่ชุมชน ภายในงาน มีการจำลองวิถีชีวิตการค้าขายของคนทองผาภูมิสมัยก่อน โดยพ่อค้าแม่ค้าที่มาขาย จะนั่งยองขายของ และนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวงานก็จะนั่งยอง ๆ ซื้อของ หรือทานอาหาร ถือเป็นเอกลักษณ์ของอำเภอทองผาภูมิ ซึ่งปัจจุบันจะหาดูได้ยาก เนื่องจากสภาพสังคมที่เปลี่ยนไป ทางเทศบาลตำบลทองผาภูมิ จึงอยากให้นักท่องเที่ยวได้เห็นถึงวิถีชีวิตความเป็นอยู่ชาวทองผาภูมิในอดีต ไม่ว่าจะเป็นคนไทย พม่า มอญ กะเหรี่ยง ไทยอีสาน ที่อยู่ด้วยกันอย่างมีความสุข


สำหรับที่มาของถนนนั่งยองนั้น เนื่องจากอดีตที่ผ่านมา คนทองผาภูมิจะหาบตะกร้ามานั่งค้าขายขนมจีน หรืออาหารต่าง ๆ บนถนนสายนี้ เนื่องจากสมัยก่อนในยุคที่ยังใช้การเดินทางด้วยเรือ ชาวบ้านจะใช้ถนนสายนี้เป็นหลัก โดยในตอนเช้าก็จะมีพระมาบิณฑบาตทุกวัน ชาวบ้านจะใส่บาตรกันทุกหลังคาเรือน ทางเทศบาลจึงเลือกใช้ถนนสายนี้เป็นสถานที่จัดงาน เพื่อจะได้ให้เห็นภาพของพ่อค้า แม่ค้า ในสมัยก่อนที่ต้องหาบตะกร้า หาบกระจาดมานั่งยองอยู่ตามหน้าบ้านต่าง ๆ โดยในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ จะเน้นให้พ่อค้า แม่ค้าที่มาขายของ ลดการใช้ถุงพลาสติก งดใช้ภาชนะที่เป็นโฟมทุกชนิด และพยายามให้ใช้ใบตองแทน เพื่อเป็นการลดปริมาณขยะ และช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมด้วย สำหรับในเช้าวันที่ 1 มกราคม 2563 จะมีการนิมนต์พระสงฆ์จากวัดต่าง ๆ มาให้นักท่องเที่ยวและประชาชนได้ร่วมกันทำบุญใส่บาตร เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ เพื่อความเป็นสิริมงคลต่อตนเองและครอบครัว


โดยทางเทศบาลทองผาภูมิได้มีการเตรียมความพร้อมในการต้อนรับนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางเข้ามาในงานนี้ โดยมีจุดประชาสัมพันธ์สถานที่ท่องเที่ยวต่าง ๆ ในเขต อ.ทองผาภูมิ และพื้นที่ใกล้เคียง ทั้งในบริเวณงานถนนนั่งยอง และที่ศูนย์บริการการท่องเที่ยว จึงขอเชิญชวนนักท่องเที่ยวมาเที่ยวชม ชิม ช็อป ที่ถนนนั่งยองทองผาภูมิ ในช่วงเทศกาลวันหยุดปีใหม่นี้กัน

ภาพประกอบ