น้ำตาลมะพร้าวน้ำหอม ไผ่ริมแคว
ของกิน

น้ำตาลมะพร้าวน้ำหอม ไผ่ริมแคว


น้ำตาลมะพร้าวน้ำหอม ไผ่ริมแคว ตั้งอยู่เลขที่ 55 หมู่ 3 ตำบลทุ่งทอง อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี เริ่มก่อตั้งวันที่ 29 ธันวาคม 2550 จุดประสงค์ของการก่อตั้งเตาน้ำตาลไผ่ริมแคว เริ่มจากการพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสของ คุณพรเลิศ  เลี่ยนเครือ (คุณแดง)ซึ่งขณะนั้นคุณแดงได้ทำได้ผลไม้เช่น ขนุน ส้มโอ แก้วมังกร กระท้อน มะพร้าว และผลไม้อื่นๆอีกมากมาย แต่ขณะนั้นประสบปัญหาเรื่องการตลาดผลไม้ล้นตลาด ทำให้ขายไม่ได้ราคาเท่าที่ควรแต่ คุณแดงก็ไม่ได้ละความพยายามเพราะคุณแดงเชื่อเรื่องประสบการณ์ทำไร่ของตัวเองมาเกือบ 10 ปี คุณแดงคิดอยู่เสมอว่าสักวันผลไม้ที่อยู่ในส่วนของตัวเองต้องขายได้ราคา และขณะที่ปลูกผลไม้ก็พยายามดูแลสวนผลไม้ของตัวเองด้วยดีมาตลอด


แต่ก็ยังประสบปัญหาอยู่ตลอด จนกระทั่งวันหนึ่งนำมะพร้าวที่สวนไปขาย แต่กลุ่มลูกค้ากดราคาต่ำมาก จึงมีความคิดว่า มะพร้าวสามารถผลิตน้ำตาลปี๊บได้ เหมือนกับต้นตาลโตนดกรอปกับ ขณะนั้นลุงมีอาชีพทำน้ำตาลมะพร้าวอยู่ที่แม่กลอง ซึ่งเป็นแหล่งผลิตน้ำตาลมะพร้าวที่ขึ้นชื่อของจังหวัดสมุทรสาคร คุณแดงก็เลยขอคำปรึกษาจากลุงโดยตรงว่ามะพร้าวที่ปลูกในจังหวัดกาญจนบุรีสามารถทำน้ำตาลได้หรือไม่.? ก็เลยเชิญลุงที่มีประสบการณ์มาดู ลุงได้มาดูที่สวนของคุณแดงและได้ลองทำน้ำตาลดู ปรากฏว่าทำน้ำตาลปี๊บได้และมีคุณภาพเทียบเท่ากับน้ำตาลจากแม่กลอง เพราะ 1 น้ำตาลใสมีกลิ่นหอมของน้ำมะพร้าวน้ำหอม 2 มะพร้าวมีความมันอยู่ในตัวของลูกมะพร้าวเอง 3 มะพร้าวน้ำหอมมีความหวานเป็นทุนอยู่ในตัวเอง


จากนั้นลุงก็แนะนำให้คุณแดงทดลองน้ำตามสายที่ได้จากงวงมะพร้าวมาเคี่ยวดู ปรากฏว่าสามารถทำเป็นน้ำตาลปี๊บได้ จึงเกิดเป็น”เตาน้ำตาลไผ่ริมแคว”มาจนทุกวันนี้ และขณะนี้ที่สวนคุณแดงมีต้นมะพร้าวที่สามารถผลิตน้ำตาลออกสู่ตลาดได้ถึง 2,600 ต้น และในอนาคตอันใกล้นี้จะเพิ่มจำนวนต้นขึ้นเรื่อยๆ ณ ปัจจุบันนี้เตาน้ำตาลไผ่ริมแคว ได้ทำการจดทะเบียนเป็นวิสาหกิจชุมชนและเป็นเตาน้ำตาลปี๊บแห่งแรกของ จังหวัดกาญจนบุรี โดยคุณแดง ได้รับประกันว่าน้ำตาลมะพร้าวเป็นน้ำตาลน้ำหอมแท้ 100% สะอาด ปลอดภัย ไม่มีสารเคมีเจือปน เพราะคัดสรรสิ่งที่ดีที่สุด บำรุงต้นมะพร้าวเป็นอย่างดี เพื่อเข้าสู่กระบวนการผลิตสู่ท้องตลาด


ณ ปัจจุบัน โรงงานน้ำตาลมะพร้าวน้ำหอม 100% ไผ่ริมแคว มีความพร้อมของการผลิต และส่งออกสู่ต่างประเทศ ได้แก่ ญี่ปุ่น ฝรั่งเศส อเมริกา เวียดนาม คุณแดงยังอยากให้คนไทยในประเทศไทยหรือชุมชน ได้ใช้น้ำตาลมะพร้าว น้ำหอม100% เตาน้ำตาลไผ่ริมแคว ตั้งอยู่เลขที่ 55 หมู่ 3 ตำบลทุ่งทอง อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี โทร : 081-8565302 / 087-0783940 (คุณแดง )

Facebook : น้ำตาลมะพร้าวน้ำหอม ไผ่ริมแคว

ภาพประกอบ