ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีเปิดงานสัปดาห์สะพานข้ามแม่น้ำแควและงานกาชาดจังหวัดกาญจนบุรี ประจำปี 2562
ของกิน

ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีเปิดงานสัปดาห์สะพานข้ามแม่น้ำแควและงานกาชาดจังหวัดกาญจนบุรี ประจำปี 2562


ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีเปิดงานสัปดาห์สะพานข้ามแม่น้ำแควและงานกาชาดจังหวัดกาญจนบุรี ประจำปี 2562 อย่างยิ่งใหญ่ ซึ่งพิเศษในปีนี้ได้เปิดให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวเข้าชมงานและชมการแสดง แสง สี เสียง ฟรี!!

วันนี้ (23 พ.ย.62) เวลา 19.00 น. ที่ บริเวณสะพานข้ามแม่น้ำแคว อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี นายจีระเกียรติ ภูมิสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานเปิดงานสัปดาห์สะพานข้ามแม่น้ำแควและงานกาชาดจังหวัดกาญจนบุรี ประจำปี 2562 พร้อมด้วย นางรชยา ภูมิสวัสดิ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดกาญจนบุรี โดยมี นายบวรศักดิ์ วานิช รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดงานฯ และมีนายสมยศ ศิลปีโยดม รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี หัวหน้าส่วนราชการ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ทหาร ตำรวจ ภาคเอกชน และประชาชน เข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก งานสัปดาห์สะพานข้ามแม่น้ำแควและงานกาชาดจังหวัดกาญจนบุรี ได้จัดขึ้นครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ. 2523 และจัดเรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน รวมระยะเวลา 39 ปี และสำหรับในปี 2562 นี้ จังหวัดกาญจนบุรี ได้ร่วมกับภาครัฐ ภาคเอกชน และชาวจังหวัดกาญจนบุรี จัดงานสัปดาห์สะพานข้ามแม่น้ำแควและงานกาชาด จังหวัดกาญจนบุรี ประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 23 พฤศจิกายน – 2 ธันวาคม 2562 อีกทั้งยังได้เปิดให้ประชาชน นักท่องเที่ยวเข้าชมภายในงาน และชมการแสดงแสง เสียง ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย


ภายในงานได้มีกิจกรรมที่น่าสนใจมากมาย ทั้งการออกร้านของเหล่ากาชาดจังหวัดกาญจนบุรีให้ประชาชนได้ลุ้นรับรางวัลและเป็นการร่วมทำบุญ โดยนำรายได้ไปช่วยเหลือผู้ยากไร้ในจังหวัด การออกร้านของส่วนราชการ ภาคเอกชน และการจำหน่ายสินค้าของผู้ประกอบการต่าง ๆ มีการจัดวางผังจำหน่ายสินค้า ที่มีรูปแบบเดียวกันสวยงาม ไม่แออัด ที่ได้บูรณาการ โดยนำผลงานมาประสมประสาน ให้เกิดความสวยงามในการเข้าชมของประชาชน นอกจากนี้ได้มีการนำเครื่องเล่นสวนสนุกที่ทันสมัย มาให้ชาวจังหวัดกาญจนบุรี ได้รื่นเริง สนุกสนาน ควบคู่ไปกับเครื่องเล่นแบบเดิม ในส่วนของการแสดง แสง เสียง ภายใต้ชื่อการแสดง “สะพานข้ามแม่น้ำแควรอยจารึกสู่สันติภาพ” ได้นำเหตุการณ์ในประวัติศาสตร์เกี่ยวกับการสร้างสะพานข้ามแม่น้ำแคว มาทำเป็นการแสดงจินตภาพประกอบแสง สี เสียง และสื่อผสม อิงประวัติศาสตร์ ให้ผู้มาเที่ยวงานได้ชม ซึ่งกำหนดการแสดง ออกเป็น 10 รอบ รวมรอบสื่อมวลชน โดยเปิดให้ประชาชนได้เข้าชมฟรี อีกด้วย


สำหรับวัตถุประสงค์ของการจัดงานฯในครั้งนี้ เพื่อเป็นการรำลึกถึงเหตุการณ์ประวัติศาสตร์สมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 ที่เกิดขึ้นในจังหวัดกาญจนบุรี อีกทั้งยังเป็นการประชาสัมพันธ์ ส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดกาญจนบุรีให้เป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติ และยังเป็นการสร้างรายได้แก่ผู้ประกอบการและประชาชนในพื้นที่

ภาพประกอบ