การแข่งขันกีฬา ทหารใหม่ กองพลทหารราบที่ 9 กาญจนบุรี
กีฬา

การแข่งขันกีฬา ทหารใหม่ กองพลทหารราบที่ 9 กาญจนบุรี


เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2563 เวลา 17.00 พลตรีฐกัด หลอดศิริ ผู้บัญชาการ กองพลทหารราบที่ 9 ได้ให้เกียรติมาเป็น ประธานในพิธี การแข่งขันกีฬา ทหารใหม่ เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยให้ได้เล่นกีฬาและมีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์ ปราศจากโรคภัย ดังคำขวัญที่ว่า"กีฬาสร้างคน คนสร้างกองทัพ กองทัพสร้างชาติ"ซึ่งในการแข่งขันกีฬาดังกล่าวได้ ประกอบไปด้วย กีฬา เพาะกาย กีฬาฟุตบอล และกีฬาพื้นบ้าน เมื่อแข่งขันกีฬาจบ พลตรีฐกัด หลอดศิริ ได้ให้เกียรติ มอบรางวัล ผู้ชนะเลิศจากการแข่งขันกีฬาในครั้งนี้ตามลำดับ

ภาพประกอบ