การแข่งขันกีฬา ท่ามะขามสามัคคี 2563
กีฬา

การแข่งขันกีฬา ท่ามะขามสามัคคี 2563


เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2563 เทศบาลตำบลท่ามะขาม จัดการแข่งขันกีฬา ท่ามะขามสามัคคี 2563 ณ โรงเรียนวัดบ้านยาง โดยมีนาย จรัญ ยิ่งภิญโญ สจ.กาญจนบุรี เขต 3 เป็นประธานพิธีเปิด มีนายวิษณุ บุญญรัตน์ นายกเทศมนตรีตำบลท่ามะขามพร้อมด้วยคณะผู้บริหารเทศบาลตำบลท่ามะขาม ดร.วรสุดา สุขารมณ์ เลขานุการประจำคณะกรรมมาธิการ การท่องเที่ยวสภาผู้แทนราษฎร ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิด
การแข่งขันกีฬา "ท่ามะขามสามัคคี"ได้จัดขึ้นประจำทุกปีเพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนประชาชนได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และห่างไกลยาเสพติดมีโอกาสเล่นและแข่งขันกีฬาอย่างทั่วถึงโดยมีการแบ่งสีตามฝั่งแม่น้ำ มีสีฟ้า และ สีชมพู จัดให้มีการแข่งขันกีฬา หลายประเภท คือ ฟุตบอล เปตอง และกีฬาพื้นบ้านเชื่อมความสามัคคี

ภาพประกอบ