กรมป่าไม้จัดแถลงข่าวกิจกรรมวิ่งการกุศล วิ่งพิทักษ์ รักษ์ป่า ชาเลนจ์ ครั้งที่ 2
กีฬา

กรมป่าไม้จัดแถลงข่าวกิจกรรมวิ่งการกุศล วิ่งพิทักษ์ รักษ์ป่า ชาเลนจ์ ครั้งที่ 2


วันนี้ (28 ม.ค.63) เวลา 14.45 น. ที่ ร้านอาหารคีรีมันตรา อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี นายชีวะภาพ ชีวะธรรม ผู้อำนวยการสำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า หัวหน้าชุดพยัคฆ์ไพร พร้อมด้วย นายสินธพ โมรีรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดกาญจนบุรี นางสาวกิรดา ลำโครัตน์ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกาญจนบุรี นางสาวปิยพัชร์ วงศ์โดยหวัง ผู้อำนวยการสำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานกาญจนบุรี อ.ดร.คฑา ชินบัญชร โหราศาสตร์ชื่อดัง ผู้แทนแทนชุมชนป่าชุมชน อำเภอทองผาภูมิ และประธานหอการค้า ผู้ประกอบการ สื่อมวลชนจังหวัดกาญจนบุรี เข้าร่วม กรมป่าไม้ ร่วมกับ บริษัทแพริเออร์ จำกัด จัดกิจกรรมโครงการ วิ่งพิทักษ์ รักษ์ป่า ชาเลนจ์ ครั้งที่ 2 ขึ้นในวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2563 ที่ ถ้ำทะลุมิติ อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี เพื่อให้ประชาชนได้ร่วมวิ่งการกุศลในโครงการ เพื่อนำรายได้ไปจัดซื้อ อากาศยานไร้คนขับ (โดรน) และอุปกรณ์สนับสนุนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในการป้องกันและควบคุมไฟป่า


ซึ่งเครื่องมือและอุปกรณ์เทคโนโลยีที่ทันสมัยจะช่วยลดอัตราความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นกับเจ้าหน้าที่ไฟป่า พร้อมทั้งยังเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ได้อีกด้วย กิจกรรมการวิ่ง ได้แบ่งออกประเภททั่วไป ใน 3 ระยะทาง ได้แก่ 1.Family run ระยะทาง 5 กิโลเมตร จุดไฮไลท์วิ่งทะลุถ้ำ ระยะทาง 500 เมตร 1 จุด ราคาค่าสมัคร 500 บาท 2.Cross Country ระยะทาง 9 กิโลเมตร จุดไฮไลท์วิ่งทะลุถ้ำ ระยะทาง 3,000 เมตร 4 จุด ราคาค่าสมัคร 700 บาท 3.Trail Running ระยะทาง 15 กิโลเมตร จุดไฮไลท์วิ่งทะลุถ้ำ ระยะทาง 3,000 เมตร 4 จุด ราคาค่าสมัคร 900 บาท และประเภท VIP ระยะทาง 5 กิโลเมตร 9 กิโลเมตร 15 กิโลเมตร ราคาค่าสมัคร 1,500 บาท สำหรับสถานที่จัดกิจกรรมในครั้งนี้ เป็นพื้นที่ป่าชุมชนตำบลสหกรณ์นิคม ที่มีเส้นทางท่องเที่ยวอุโมงค์เหมืองแร่ เป็นแหล่งท่องเที่ยวศึกษาเรียนรู้ร่องรอยเส้นทางอุโมงค์ใต้ภูเขาหินมีความลึกหลายกิโลเมตร ที่ชาวชุมชนเรียกว่า ถ้ำทะลุมิติสหกรณ์นิคม อำเภอทองผาภูมิ
ซึ่งในชุมชนได้ร่วมกับกรมป่าไม้ ได้จัดตั้งกลุ่มอนุรักษ์ป่าตำบลสหกรณ์นิคม พร้อมทั้งได้จัดทำโครงการป่าชุมชนในพื้นที่แห่งนี้อีกด้วย ประชาชนที่สนใจ สามารถสมัครเข้าร่วมกิจกรรม ในช่องทางออนไลน์ ได้ที่ WWW.RUNLAH.COM หรือ สามารถสอบถาม และดูรายละเอียดได้ที่ www.forest-run.com และทาง FACEBOOK: วิ่งพิทักษ์ รักษ์ป่า ชาเลนจ์ สำนักงาน

ประชาสัมพันธ์จังหวัดกาญจนบุรี

ภาพประกอบ