อำเภอทองผาภูมิขอเชิญชวนท่องเที่ยวเชิงชุมชน ในกิจกรรมย้อนอดีตตำนานเหมืองปิล๊อก
ท่องเที่ยว

อำเภอทองผาภูมิขอเชิญชวนท่องเที่ยวเชิงชุมชน ในกิจกรรมย้อนอดีตตำนานเหมืองปิล๊อก


อำเภอทองผาภูมิขอเชิญชวนท่องเที่ยวเชิงชุมชน ในกิจกรรมย้อนอดีตตำนานเหมืองปิล๊อก เพื่ออนุรักษ์ซึ่งคุณค่าทางประวัติศาสตร์และวิถีชุมชนชาวเหมืองแร่ที่เคยรุ่งเรืองในอดีต ณ เหมืองลุงปุ๊ หรือเหมืองแร่ผาแป 2 นายสืบสาย ศักดิ์โสภิษฐ์ นายอำเภอทองผาภูมิ เปิดเผยว่า หมู่บ้านปิล๊อกได้จัดกิจกรรมย้อนอดีตตำนานเหมืองแร่ในการนำชมพิพิธภัณฑ์โรงล้างแร่ของเหมืองแร่พัฒนากาญจน์ และเหมืองแร่ผาแป 2 เพื่อท่องเที่ยวและเรียนรู้เกี่ยวกับการทำเหมืองแร่ในปิล๊อก รวมถึงกระบวนการขั้นตอนการทำเหมืองแร่ ด้วยการนำเข้าไปชมอุโมงค์เหมืองแร่ 2 แห่ง ความลึกประมาณ 20 เมตร และขนาดความลึก 60 เมตร อายุกว่า 50 ปีที่ ขุดโดยคนงานเหมืองชาวเนปาลและชาวพม่า และยังมีรกิจกรรมกลางแจ้งเดินชมหน้าเหมืองดูร่องรอยการทำเหมืองแร่ในอดีต นำโดยเจ้าหน้าที่ของเหมืองผาแป2


สำหรับกิจกรรมการท่องเที่ยวเหมืองลุงปุ๊ นักท่องเที่ยวที่สนใจสามารถใช้บริการรถนำเที่ยวของหมู่บ้านปิล๊อกที่มีความชำนาญเส้นทางเพื่อเข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์โรงล้างแร่เหมืองลุงปุ๊และสนทนาเรื่องราวตำนานเหมืองแร่กับลุงปุ๊ ที่เปิดให้เข้าชมวันละ 2 รอบ คือ รอบเช้า เวลา 08.30น. และรอบบ่าย เวลา 15.30น. (เวลาอาจมีปรับเล็กน้อยเพื่อความเหมาะสม) โดนกิจกรรมการท่องเที่ยวนี้จะเริ่มตั้งแต่วันที่ 8 กุมภาพันธ์ เป็นต้นไปทั้งนี้ ในการเข้าไปชมสถานที่ ทางชุมชนไม่อนุญาตให้นำนักท่องเที่ยวเข้าชมเหมืองเองโดยไม่มีเจ้าหน้าที่ของเหมืองลุงปุ๊-ผาแป 2 นำทาง ไม่อนุญาตให้นักท่องเที่ยวนำรถเข้าไปชมเหมืองทองเอง เพื่อความปลอดภัยในการเดินทางและเพื่อเป็นการกระจายรายได้ให้กับชุมชน หากจะนำนักท่องเที่ยวไปเที่ยวน้ำตกเจ็ดมิตรต่อ ต้องขออนุญาตทางอุทยานแห่งชาติทองผาภูมิด้วยตนเองและกรุณาแจ้งให้ทางเจ้าหน้าที่ในชุมชนทราบด้วย แนวทางการปฏิบัติในการเข้าชมเหมือง การเตรียมตัวสำหรับนักท่องเที่ยว ให้เตรียมรองเท้าผ้าใบ หรือรองเท้าเดินป่า เนื่องจากบางจุดมีหินเยอะ หมวกกันแดด การเข้าชมเหมืองพร้อมกิจกรรมต่างๆให้บริการฟรีกับนักท่องเที่ยว แต่ทางเราขออนุญาตเก็บค่าบริการจากเจ้าของรถนำเที่ยวคันละ 300 บาทต่อเที่ยว เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการทำนุบำรุงและดูแลรักษาสถานที่ขอความร่วมมือรถนำเที่ยวทุกท่าน เตรียมถุงดำและแจ้งนักท่องเที่ยวที่มากับท่านนำขยะกลับไปทิ้งในถังขยะหมู่บ้าน เพื่อความเป็นระเบียบในการเข้าชมอุโมงค์เหมืองแร่ และพิพิธภัณฑ์โรงล้างแร่เพื่อเป็นการป้องกันปัญหาขยะและมลพิษที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตและเพื่อความยั่งยืนของการท่องเที่ยวเชิงชุมชนหมู่บ้านปิล๊อก ทั้งนี้ ก่อนเดินทางเข้าเหมืองกรุณาแจ้ง ทางหมายเลขโทรศัพท์ 082-4166595 หรือไลน์ โดยเพิ่มการติดต่อที่หมายเลขโทรศัพท์ดังกล่าว เพื่อความปลอดภัยในการเดินทาง

ที่ว่าการอำเภอทองผาภูมิ : ข่าว

ภาพประกอบ